Żagle po raz 6.

Już po raz szósty wyruszamy na Mazury wspólnie z kolegami i koleżankami z Wrocławia ,Lublina i SOSW Zamość podczas regat Giżycko -Mikołajki -Ryn -Giżycko będziemy trenować niezależność, poprawiać swoją sprawność i umiejętności żeglarskie przy okazji odkrywać piękno historie słowem Cud Natury Mazury.
Doświadczenia ubiegłych lat pokazuje iż jeszcze wiele potrzeba aby Mazury stały się przyjazne dla osób ze znaczną niepełnosprawnością na trasie naszego rejsu spróbujemy rozmawiać z władzami lokalnymi i właścicielami Marin o naszych oczekiwaniach i możliwościach . Mamy nadzieję iż wpłynie to na poprawę dostosowania infrastruktury mazurskich portów i przystani dla osób niepełnosprawnych. Nasze działania to także edukacja osób , żeglarzy, mieszkańców że  osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą aktywnie korzystać z cudu natury jakim są Mazurskie Jeziora.

Rejs po mazurskich jeziorach jest realizacją  programu „Trzy żywioły: skałki, kajaki, żagle” który realizujemy wspólnie z Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz podobnymi placówkami z Wrocławia i Lublina. Regaty przygotowujemy dla 18 osób niepełnosprawnych w tym 12 osób z Lubelszczyzny (czterokończynowa postać porażenia mózgowego oraz osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym) i 18 członków obsługi (sternicy, asystenci, obsługa medyczna – osoby te zadeklarowały swoją pomoc w ramach wolontariatu).

 APEL 
Udało nam się zaprosić 6 sterników żeglarskich oraz 10 asystentów, w tym opieka medyczna i instruktorska, którzy w ramach wolontariatu będą uczestniczyć w zadaniu Zwracamy się do osób , instytucji  chcących wesprzeć naszą inicjatywę o wsparcie rzeczowe(produkty spożywcze) lub finansowe w zamian proponujemy naszą wdzięczność oraz możliwość promocji firmy . Uważamy że środki przekazane na ten cel będą miały wymierny efekt w postaci poprawy sprawności uczestników jak też ich rozwoju osobistego.

Aktywny Klub Sportowy -Osób Niepełnosprawnych

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

Ul. Peowiaków 6A

NIP 922-304-5530 REGON060933911

Tel. 846-393-311

Nr rachunku 53 1930 1754 2530 0571 8346 0001

Ze sportowym pozdrowieniem Ireneusz Klimek Prezes klubu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.