Przepisy

UPRAWNIENIA

7-osoba-piłka nożna CPISRA może być grana zarówno przez kobiety i mężczyzn, ale nigdy nie mogą odbywać się zawody mieszanych płci.

CPISRA usankcjonowała zawody, zawodnicy muszą mieć ukończone 15 lat 1 stycznia roku, w którym odbędą się zawody. Limit wieku dla zawodów młodzieży/juniorów będzie ustalony dla danych zawodów.

UPRAWNIENIA ZAGRANICZNYCH ATLETÓW

Dla zagranicznego atlety (atleta, który pragnie grać dla kraju, z którego nie pochodzi) uprawnienia do brania udziału w usankcjonowanych międzynarodowych zawodach 7-osobowej-piłki nożnej organizowanych przez CPISRA, Komisja Wykonawcza CPISRA musi najpierw wydać pozwolenie. By mieć pewność, że Komisja Wykonawcza CPISRA może podjąć taką decyzję należy przesłać następujące dokumenty do Sekretariatu CPISRA:

Oficjalna prośba na piśmie od członka CPISRA sygnalizująca chęć wzięcia udziału zagranicznego atlety w drużynie w zawodach CPISRA,

Obecne miejsce przebywania atlety z ostatnich 5 lat. Informacja musi zawierać pełną listę adresów zamieszkania atlety z ostatnich 5 lat,

Pisemne oświadczenie atlety ze zgodą wyrażającą chęć uczestnictwa w zawodach 7-osobowej-piłki nożnej CPISRA,

W stosownych przypadkach lista gier, w których wcześniej grał atleta dla kraju, z którego pochodzi oraz oświadczenie klasyfikacji jeśli tak owa miała miejsce.

Jeśli zagraniczny atleta grał dla innego członka CPISRA w przeszłości wymagany jest list od oryginalnego członka, który wyraża zgodę na odejście atlety do drużyny innego kraju. 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 3

1. GRA

2. PIŁKA

3. LICZBA ZAWODNIKÓW

Proszę wziąć pod uwagę to, że jeśli oryginalny członek CPISRA nie wyrazi zgody na napisanie listu pozwalającego atlecie grać dla innej drużyny, to Komisja Wykonawcza CPISRA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia śledztwa, które będzie miało za zadanie wyjaśnić czy interes wszystkich stron biorących w tym udział był rozważony w tym samym stopniu.

Komisja Wykonawcza CPISRA poinformuje wszystkie strony o swojej decyzji jak tylko otrzyma wszystkie dowody i będzie usatysfakcjonowana tym, że wszystkie kryteria zostały osiągnięte na odpowiednim poziomie.

Zasady FIFA 2007/2008 gry w piłkę nożną są używane z pewnymi wyjątkami zrobionymi dla 7-osobowej-piłki nożnej CPISRA. Poprawki, które zostaną wprowadzone do zasad FIFA 2007/2008 i nie pokryją się z podanymi niżej zasadami będą musiały zostać rozważone przed wprowadzeniem ich w życie.

1.1 Wymiary boiska oraz ich oznaczenia powinny być takie same jak na dołączonym planie. Powierzchnia jest z trawy lub sztucznej murawy do piłki nożnej.

1.2 Boisko do gry nie może być większe niż 75m x 55m i nie mniejsze niż 70m x 50m.

1.3 Bramki 5m x 2m.

Zgodnie z zasadami FIFA.

3.1 Każda z drużyn składa się z 7 zawodników, jednym z nim jest bramkarz.

Mecz nie może się rozpocząć jeśli jedna z drużyn ma mniej niż czterech (4) zawodników.

Można dokonać do trzech (3) zmian przez każdą z drużyn podczas każdego meczu.

Piłka nożna jest ograniczona do klas C5, C6, C7 i C8 zawodników. 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 4

6. SĘDZIA ASYSTENT

5. SĘDZIA

4. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

7. CZAS MECZU

Każda z drużyn musi posiadać na boisku zawodników z klasy C5 lub C6 przez cały czas, albo drużyna będzie grać z jednym zawodnikiem mniej.

Każda z drużyn może maksymalnie posiadać dwóch (2) zawodników C8 na boisku podczas meczu. Jeśli zawodnik C8 zostanie wyrzucony z boiska, wtedy drużyna może posiadać tylko jednego (1) zawodnika C8 na boisku do końca meczu.

4.1 Zgodnie z zasadami FIFA.

Kule oraz jakiekolwiek pomoce do chodzenia są zabronione na boisku. Dodatkowe wyposażenie, które może nosić zawodnik będą rozpatrywane zgodnie z zasadami FIFA.

W dodatku do Regulacji Strojów FIFA każda drużyna narodowa będzie musiała się dostosować do następującej poprawki 7-osobowej-piłki nożnej:

W dodatku do zawodnika, który ma numer na tyle koszulki musi również mieć ten sam numer na przodzie koszulki na wysokości klatki piersiowej oraz na przodzie spodenek.

Zgodnie z zasadami FIFA.

Zgodnie z zasadami FIFA.

7.1 Każdy mecz składa się z dwóch równych połów po 30 minut z przerwą trwającą 15 minut.

7.2 Doliczony czas zgodnie z zasadami FIFA. 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 5

8. ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY

9. PIŁKA W I POZA G

10. METODA ZDOBYWANIA GOLI

11. SPALONY

12. FAULE I PRZEWINIENIA

13. RZUTY WOLNE

14. RZUTY KARNE

15. WYRZUTY Z AUTU

Zgodnie z zasadami FIFA z wyjątkiem, że zawodni przeciwnej drużyny musi znajdować się w odległości 7 metrów od piłki.

Zgodnie z zasadami FIFA.

Zgodnie z zasadami FIFA.

Brak spalonego.

Zgodnie z zasadami FIFA.

Zgodnie z zasadami FIFA z wyjątkiem, że wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 7 metrów od piłki.

Zgodnie z zasadami FIFA.

Zgodnie z zasadami FIFA z wyjątkiem, że zawodnik może potoczyć piłkę. Wtedy piłka natychmiastowo musi dotknąć boiska w obrębie pola gry podczas opuszczania rąk rzucającego. 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 6

16. WYBICIE OD BRAMKI

17. RZUTY ROŻNE

18. ZAWODY

Zgodnie z zasadami FIFA.

Zgodnie z zasadami FIFA z wyjątkiem, że zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się w odległości co najmniej 7 metrów od zawodnika wykonującego rzut rożny.

Międzynarodowy turniej CPISRA rozpoczyna się klasyfikacją.

Na początku każdych zawodów lista zawodników powinna być dostarczona. Tylko zawodnicy znajdujący się na liście oraz zatwierdzeni na początku zawodów mogą wziąć udział. Lista zawodników powinna się składać z maksymalnie dwunastu (12) nazwisk.

Lista zawodników powinna być przedstawiona Delegatowi technicznemu lub Sędziemu Głównemu przynajmniej na godzinę (1) przed rozpoczęciem meczu.

W dodatku:

Na dwanaście (12) tygodni przed rozpoczęciem zawodów międzynarodowych pod przewodnictwem CPISRA kraje muszą dostarczyć prowizoryczną listę zawodników, która składa się z maksymalnie 22 zawodników.

Na cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem zawodów międzynarodowych pod przewodnictwem CPISRA kraje muszą dostarczyć ostateczną listę składającą się z 12 zawodników. Zawodnicy muszą być wybrani z listy, która była wcześniej dostarczona.

Po ostatecznym terminie i przed rozpoczęciem się turnieju zmiany w ostatecznej liście zawodników są dozwolone tylko i wyłącznie w wyjątkowych wypadkach i muszą być zatwierdzone przez komisję 7-osobowej-piłki nożnej w połączeniu z LOC. Zmiany muszą być przedstawione w wydruku do LOC z powodami tych zmian.

Po rozpoczęciu się turnieju żadne zmiany nie zostaną przyjęte.

7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 7

19. FORMA ZAWODÓW I PUNKTACJA

Komisja 7-osobowej-piłki nożnej CPISRA w połączeniu z Komisją Organizacji Zawodów (Competition Organizing Committee) ustalą szczegóły każdych zawodów z uwzględnieniem czynników takich jak liczba drużyn biorących udział i format rozgrywek. Format zawodów może być ustalony poprzez losowanie lub użycie systemu rankingowego. Komisja 7-osobowej-piłki nożnej CPISRA zastrzega sobie prawo do brania pod uwagę geograficznego położenia drużyn biorących udział w zawodach. Ostateczna decyzji będzie podjęta na odpowiedzialność 7-osobowej-piłki nożnej CPISRA.

Zawody będą rozgrywane w systemie grupowym lub ligowym na poniższych warunkach:

19.1 Mecze grupowe: System rozgrywania meczów powinien być systemem ligowym, każda z drużyn gra mecz przeciwko sobie z pozostałymi drużynami z tej samej grupy, punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Wygrana 3 pkt.

Remis 1 pkt.

Przegrana 0 pkt.

19.2 W systemie ligowym, ranking w każdej z grup jest ustalony w następujący sposób:

19.2.1 największa liczba punktów zdobyta we wszystkich grupowych meczach;

19.2.2 różnica bramek we wszystkich meczach grupowych;

19.2.3 największa ilość goli zdobyta we wszystkich meczach grupowych.

19.3 Jeśli dwie lub więcej drużyn jest równa na powyższych zasadach, ich miejsca zostaną ustalone na poniższych zasadach:

19.3.1 największa liczba zdobytych punktów pomiędzy tymi drużynami;

19.3.2 różnica bramek pomiędzy tymi drużynami w rozgrywkach grupowych;

19.3.3 największa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach grupowych dotyczących tych drużyn; 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 8

20. DOGRYWKA

19.3.4 losowanie poprzez Delegata Technicznego CPISRA i Komisję Organizacyjną Gospodarza;

19.3.5 we wszystkich rozgrywkach, maksymalna liczba 10 zdobytych goli będzie zaliczona, dla bramek zdobytych i straconych w poszczególnym meczu.

19.4 Ćwierć finały:

W przypadku systemu (4) grup:

Zwycięzca grupy A v Drugie miejsce grupy B

Zwycięzca grupy B v Drugie miejsce grupy A

Zwycięzca grupy C v Drugie miejsce grupy D

Zwycięzca grupy D v Drugie miejsce grupy C

19.5 Półfinały: W systemie dwóch grup drużyna, która wygrała w swojej grupie gra przeciwko drużynie, która zajęła 2 miejsce w innej grupie.

19.6 Półfinał: W systemie czterech (4) grup zwycięzca półfinałów powinien rywalizować z półfinalistami w następujący sposób:

Zwycięzca grupy 1 v Zwycięzca grupy 3

Zwycięzca grupy 2 v Zwycięzca grupy 4

19.6.1 Finały: drużyna, która wygrała mecz półfinałowy będzie grać o złoty lub srebrny medal.

19.6.2 Drużyny, które przegrały mecze półfinałowe będą grać o brązowy medal.

20.1 Dwie (2) połowy po 10 minut każda jeśli wynik jest remisowy w meczach finałowych.

20.2 W przypadku remisu po zakończeniu dogrywki rozegrane zostaną rzuty karne zgodnie z zasadami FIFA. 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 9

21. KARY

22. KOMISJA SĘDZIOWSKA

21.1 Każdy zawodnik, który otrzyma dwie (2) żółte kartki (ostrzeżenia) podczas turnieju nie zostanie dopuszczony do następnego meczu. Każdy zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę podczas turnieju nie zostanie dopuszczony do przynajmniej kolejnego meczu swojej drużyny.

21.2 Każdy zawodnik, który otrzyma dwie (2) czerwone kartki podczas turnieju nie zostanie dopuszczony do dalszych rozgrywek w danym turnieju.

21.3 Kartki są ważne przez cały okres trwania turnieju.

21.4 Komisja Organizacyjna/Zawodów ma prawo do nałożenia dalszego zawieszenia w przypadku błędów, przed i po meczu.

22.1 Komisja będzie zajmować się karaniem oraz technicznymi protestami, które nie są uwzględnione w powyższych zasadach. Komisja składa się z (a) reprezentanta CPISRA, (b) reprezentanta Komisji Organizacyjnej i (c) Sędziego Głównego lub reprezentanta. Członkowie komisji nie będą mieli znaczącego stosunku ze stronami konfliktu, nie będzie miała możliwości wpływania na apelacje i będzie wolna od jakichkolwiek rzeczywistych lub postrzeganych uprzedzeń czy konfliktów.

22.2 Komisja przeprowadzi proces według obowiązujących zasad dyscyplinarnych i apelacyjnych, ale w trakcie zawodów będzie mieć możliwość rozstrzygania problemów, w krótkim okresie czasu. Ich decyzja będzie ostateczna. 7-osobowa-piłka nożna – DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA CPISRA Sports Manual 10th Edition 2011 Section B – Sports Rules – Football 7-a-side

Strona | 10 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.